Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk - rozwody kościelnewww.kancelaria.furmanczuk.pl

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk - rozwody kościelne


Kancelaria prawa kanonicznego Magdaleny Furmańczuk oferuje pomoc prawną dotyczącą: procesów o nieważność małżeństwa w I instancji, procesów o nieważność małżeństwa prowadzonych w trybie apelacyjnym, postępowań w sprawach o dyspensę papieską od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego. Zakres pomocy prawnej zależy od klienta. Może on polegać na: udzieleniu porady prawnej, udzieleniu porady i sporządzeniu skargi powodowej, bądź innych pism w toku sprawy o unieważnienie ślubu kościelnego, bądź na kompleksowej pomocy podczas trwania całego procesu sądowego. Usługi adwokata kościelnego opierają się wówczas na reprezentacji klienta przed sądami kościelnymi.

Rozwód kościelny Warszawa

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk
ul. Nowogrodzka 62C
02-002Warszawa
mazowieckie
Tel.: +48662277990
REGON: 363934371
FB |