Polityka prywatności

Jolanta Florczyk CFA, właściciel sklepu internetowego cado.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających ze sklepu dalej Klientów. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług i dokonywania zakupów przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa Klientów sklepu i jest zgodna z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO oraz przepisami prawa zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Administrator
Administratorem danych jest Jolanta Florczyk CFA ul. Reja 11/5 31-216 Kraków. Kontakt z administratorem danych osobowych może się̨ odbywać́ w formie e-mail biuro@cado.pl

Cel  i rodzaj zbieranych danych
1. Dane zbierane są w celu realizacji składanych zamówień, utworzenia konta, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy świadczenia usługi Newslettera.
2.Klient nie udostępnia swoich danych osobowych do chwili złożenia pierwszego zamówienia w sklepie CADO.pl, rozpoczęcia subskrypcji elektronicznego newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. Do tego momentu, w celach statystycznych, gromadzone są dane z logów serwera, w szczególności IP komputera Klienta, data i czas odwiedzin oraz oglądane produkty.
3. Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie CADO.pl oraz rejestracja w serwisie wymagają wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych. Dane osobowe Klienta służą CFA Jolanta Florczyk jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktura VAT lub paragon) oraz  wysyłki produktów. W tym samym celu CFA Jolanta Florczyk ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, którzy współpracują z CFA Jolanta Florczyk przy realizacji zamówień.
4. Warunkiem wysyłania przez CFA Jolanta Florczyk informacji handlowej jest wyrażenie osobnej zgody przez Klienta. Zgoda udzielana jest niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i może zostać w  każdym momencie cofnięta.

Przechowywanie danych
1. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

Realizacja zamówień w sklepie CADO.pl
Zamówienie złożone w sklepie CADO.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
- NIP firmy;
- Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury;
- Adres poczty elektronicznej;
- Numer telefonu;
Dane te są niezbędne do prawidłowego przebiegu transakcji oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, skutkować będzie brakiem możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep CADO.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej,  wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz kontaktowania się z nim telefonicznie w sprawach związanych z realizowanym zamówieniem.

Newslettery
1. Podczas rejestracji konta w sklepie CADO.pl lub w późniejszym terminie, korzystając z właściwych funkcjonalności serwisu, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpłatnych newsletterów, dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży, konkursów, kolekcji, wydarzeń oraz innych informacji związanych z działalnością sklepu CADO.pl.

2. Klient może zrezygnować z newslettera w każdej chwili. Warunkiem złożenia rezygnacji jest wybranie opcji "Ustawienie newslettera", znajdującej się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej, a następnie wpisanie swojego adres poczty elektronicznej w odpowiednim polu. Rezygnacja z subskrypcji nie oznacz równoczesnego jest 
jednoznaczna z usunięciem konta Klienta w sklepie CADO.pl.

3. Sklep CADO.pl zastrzega sobie prawo do:
- przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr z 2002 r., nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
- chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
- zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Klienta;
- usunięcia konta w serwisie, jeżeli Klient naruszył Regulamin sklepu CADO.pl lub Politykę Prywatności.

Klient ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia zarówno z systemu Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, współpracujących z Usługodawcą, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Pliki COOKIES
Serwis Sklepu CADO.pl używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, Klient wyraża zgodę na Politykę Prywatności sklepu CADO.pl.
Pliki cookies wykorzystywane są przez CFA Jolanta Florczyk wyłącznie w celu tworzenia statystyk oraz  administrowania serwisem, i nie są wykorzystywane do celów reklamowych ani przekazywane osobom trzecich.

1. Termin plik cookie używany poniżej, dotyczy plików cookies i innych podobnych narzędzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Cookies to dane  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z serwisów internetowych. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania sklepu CADO.pl. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić: 
- utrzymanie sesji użytkownika;
- zapisanie stanu sesji użytkownika;
- umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
- zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisu CADO.pl, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: 
- przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
- zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
- przywrócenie sesji użytkownika
- zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
- sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
- wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
- oznaczenie klientów przypisanych do danego partnera w programie partnerskim;

3. CFA Jolanta Florczyk wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych, dotyczących sposobu korzystania z serwisu.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient sklepu CADO.pl może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta serwisu. Szczegółowe  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania  (przeglądarki internetowej) oraz w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenie stosowania plików cookies przez Klienta może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu CADO.pl.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza  kontaktowego znajdującego się w dziale Kontakt.

obsługa płatności

Sklep internetowy Shoper.pl