Polityka prywatności

Warunki korzystania ze sklepu internetowego CADO.pl
1. Celem Polityki Prywatności jest zagwarantowanie  bezpieczeństwa podczas korzystania ze sklepu CADO.pl, prowadzonego pod adresem www.cado.pl przez CFA JOLANTA FLORCZYK ul. Reja 11/5 31-216 Kraków NIP 945-206-31-56 REGON 121134764 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odwiedzanie serwisu oraz składanie zamówień za jego pośrednictwem jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności przez Klienta.

2. Sklep CADO.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do postanowień Polityki Prywatności bez  wcześniejszego informowania o tym fakcie, przy czym Klienta obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisu. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia priorytetowej zasadzie sklepu CADO.pl, zgodnie z którą CFA JOLANTA FLORCZYK nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klienta, chyba że jest do tego zobowiązana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych organów.

Dane osobowe
1. Klient nie udostępnia swoich danych osobowych do chwili złożenia pierwszego zamówienia w sklepie CADO.pl, rozpoczęcia subskrypcji elektronicznego newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu. Do tego momentu, w celach statystycznych, gromadzone są dane z logów serwera, w szczególności IP komputera Klienta, data i czas odwiedzin oraz oglądane produkty.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie CADO.pl oraz rejestracja w serwisie wymagają wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta służą CFA Jolanta Florczyk jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktura VAT lub paragon) oraz  wysyłki produktów. W tym samym celu CFA Jolanta Florczyk ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, którzy współpracują z CFA Jolanta Florczyk przy realizacji zamówień.

3. Warunkiem wysyłania przez CFA Jolanta Florczyk informacji handlowej jest zgoda Klienta. Zgoda udzielana jest niezależnie od zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i może zostać w  każdym momencie cofnięta.

4. Każdy Klient, który udostępni CFA Jolanta Florczyk swoje dane osobowe ma nieograniczoną możliwość wglądu do nich, ich edycji, zmiany oraz usuwania. Realizacja zamówień w sklepie CFA Jolanta Florczyk.

Realizacja zamówień w sklepie CADO.pl
1. Zamówienie złożone w sklepie CADO.pl zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:
- Imię i nazwisko lub nazwa firmy;
- NIP firmy;
- Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury;
- Adres poczty elektronicznej;
- Numer telefonu;
Dane te są niezbędne do prawidłowego przebiegu transakcji oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, skutkować będzie spowoduje brakiem możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep CADO.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej,  wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz kontaktowania się z nim telefonicznie w sprawach związanych z realizowanym zamówieniem.

Newslettery
1. Podczas rejestracji konta w sklepie CADO.pl lub w późniejszym terminie, korzystając z właściwych funkcjonalności serwisu, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpłatnych newsletterów, dotyczących nowości, promocji, wyprzedaży, konkursów, kolekcji, wydarzeń oraz innych informacji związanych z działalnością sklepu CADO.pl.

2. Klient może zrezygnować z newslettera w każdej chwili. Warunkiem złożenia rezygnacji jest wybranie opcji "Ustawienie newslettera", znajdującej się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej, a następnie wpisanie swojego adres poczty elektronicznej w odpowiednim polu. Rezygnacja z subskrypcji nie oznacz równoczesnego jest
jednoznaczna z usunięciem konta Klienta w sklepie CADO.pl.

3. Sklep CADO.pl zastrzega sobie prawo do:
- przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr z 2002 r., nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
- chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
- zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Klienta;
- usunięcia konta w serwisie, jeżeli Klient naruszył Regulamin sklepu CADO.pl lub Politykę Prywatności.

Pliki COOKIES
Serwis Sklepu CADO.pl używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej, Klient wyraża zgodę na Politykę Prywatności sklepu CADO.pl.
Pliki cookies wykorzystywane są przez CFA Jolanta Florczyk wyłącznie w celu tworzenia statystyk oraz  administrowania serwisem, i nie są wykorzystywane do celów reklamowych ani przekazywane osobom trzecich.

1. Termin plik cookie używany poniżej, dotyczy plików cookies i innych podobnych narzędzi, opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. oraz w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Cookies to dane  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane na komputerze Klienta lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z serwisów internetowych. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania sklepu CADO.pl. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
- utrzymanie sesji użytkownika;
- zapisanie stanu sesji użytkownika;
- umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
- zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisu CADO.pl, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
- przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
- zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
- przywrócenie sesji użytkownika
- zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
- sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
- wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
- oznaczenie klientów przypisanych do danego partnera w programie partnerskim;

3. CFA Jolanta Florczyk wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych, dotyczących sposobu korzystania z serwisu.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient sklepu CADO.pl może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta serwisu. Szczegółowe  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania  (przeglądarki internetowej) oraz w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenie stosowania plików cookies przez Klienta może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu CADO.pl.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza  kontaktowego znajdującego się w dziale Kontakt.

obsługa płatności

Sklep internetowy Shoper.pl