Zwroty i wymiany

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Warunkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza znajdującego się w regulaminie w punkcie VII, podpunkt 7. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Towarów. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takich przypadkach Sklep Cado.pl może odmówić przyjęcia Towaru. Jak również w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu, lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego tj. niekompletnego.

Sklep Cado.pl nie ma możliwości przyjęcia Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:
CADO accessories CFA Jolanta Florczyk ul. Reja 11/5 31-216 Kraków

W ciągu kilku dni po otrzymaniu przez nas paczki otrzymasz zwrot należność za produkt/-y od nas przelewem na twoje konto.

Towary wykonywane na zamówienie, według specyfikacji Klienta nie podlegają wymianie i zwrotowi.

2. Wymiana jednego produktu na ten sam w innym rozmiarze lub kolorze, nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów dla klienta.
W przypadku chęci wymiany na inny produkt obowiązuje procedura zwrotu poprzedniego produktu (obowiązują wszystkie zasady właściwe procedurze zwrotu, patrz powyżej) oraz zakupienie nowego produktu zgodnie z obowiązującym procesem sprzedaży w CADO.pl.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z pod nr tel. +48 606 998 832 lub drogą elektroniczną na adres sklep.cado@gmail.com przed złożeniem zamówienia.

obsługa płatności

Sklep internetowy Shoper.pl